1. Anasayfa
 2. Faydalı Bilgiler

Determinizm Ne Demek?

Determinizm Ne Demek?
0

Her Şeyin Önceden Belirlendiği Bir Evrende İrade Yok Mu?

SEO Meta Açıklama: Determinizm ne demek? Determinizm kavramını açıklıyoruz. Her şeyin önceden belirlendiği bir evrende iradenin olup olmadığını keşfedin!

Determinizm, insanlık tarihi boyunca tartışılan ve filozoflar arasında fikir ayrılıklarına yol açan bir kavramdır. Determinizm ne demek? Genel olarak, her şeyin belirli sebepler sonucunda gerçekleştiğini ve bu nedenle geleceğin de önceden belirlendiğini savunan bir felsefi görüştür. Bu anlamda, determinizm düşüncesi, özgür iradenin var olmadığı ve her olayın neden-sonuç ilişkileriyle bağlantılı olduğu fikrine dayanır.

Başlıklar:

 • Determinizmin Kökenleri
 • Determinizm ve Nedensellik İlişkisi
 • Determinizm ve Özgür İrade Tartışması
 • Determinizm ve Bilimsel Determinizm
 • Determinizm ve Felsefi Tartışmalar
 • Determinizm ve Ahlaki Sorumluluk

Determinizmin Kökenleri

Determinizm düşüncesi, antik dönemden beri felsefe ve bilim alanında tartışılmaktadır. İlk olarak, antik Yunan filozoflarından Demokritos ve Leucippus tarafından atom teorisiyle ilişkilendirilmiştir. Atom teorisi, evrende her şeyin küçük ve ölçülebilir parçacıklardan oluştuğunu ve bu parçacıkların belirli yasalar çerçevesinde etkileşimde bulunduğunu savunur. Bu da doğal olarak, her şeyin önceden belirlenmiş olduğu bir düzenin olduğunu düşündürür.

Determinizm ve Nedensellik İlişkisi

Determinizm, nedensellik kavramıyla sıkı bir ilişki içindedir. Determinist görüşe göre, her olayın bir nedeni vardır ve bu nedenler sonucunda olaylar gerçekleşir. Bir olayın gerçekleşmesinin ardında yatan nedenler zinciri, tüm evreni etkileyen karmaşık bir ağ oluşturur. Bu bağlamda, determinist düşünce, her şeyin önceden belirlenmiş bir düzene tabi olduğunu ve her olayın belirli bir sebep-sonuç ilişkisiyle gerçekleştiğini iddia eder.

Determinizm ve Özgür İrade Tartışması

Determinizm düşüncesi, özgür irade kavramıyla çelişkiye düşer ve bu konu da felsefi tartışmaların odağı olmuştur. Özgür irade, bireyin kendi seçimlerini bağımsız bir şekilde yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Determinist bakış açısına göre ise her olay ve eylem, önceden belirlenmiş nedenlerin sonucudur. Bu durumda, insanların eylemleri de dahil olmak üzere her şeyin birer sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülür.

Deterministler, özgür irade kavramının bir illüzyon olduğunu savunurken, özgür irade taraftarları ise insanların seçimlerinin belirli bir özgürlük alanı içinde gerçekleştiğini iddia ederler. Bu tartışma, felsefe tarihinde büyük bir öneme sahiptir ve hâlâ devam etmektedir.

Determinizm ve Bilimsel Determinizm

Determinizm düşüncesi, bilimsel alanda da önemli bir yer tutar. Bilimsel determinizm, evrende gerçekleşen her olayın belirli bir nedensellik zinciriyle açıklanabileceğini savunur. Bilimsel yöntemler ve deneyler, doğal dünyadaki olayların neden-sonuç ilişkilerini ortaya koymaya çalışır ve bu da determinist düşünceyi destekler.

Bilimsel determinizm, bazı sınırlamalar ve eleştirilere de tabidir. Kuantum fiziği gibi alanlardaki bulgular, belirsizlik ve rastgelelik unsurlarını ortaya koyarak tam bir determinizm görüşünü sorgulamıştır. Bu bağlamda, determinizm ve bilimsel determinizm arasındaki ilişki hâlâ tartışılmaktadır.

Determinizm ve Felsefi Tartışmalar

Determinizm, felsefi tartışmalarda çeşitli konuların merkezinde yer alır. Bu tartışmalardan biri, determinizmin insanın ahlaki sorumluluğu üzerindeki etkisidir. Eğer her eylem ve olay önceden belirlenmişse, insanlar nasıl ahlaki sorumluluk taşıyabilirler? Bu soru, determinizm ve ahlak arasındaki ilişkiyi sorgulayan önemli bir meseledir.

Determinizm aynı zamanda özgürlük kavramıyla da ilgilidir. Özgürlük, bireyin kendi seçimlerini bağımsız bir şekilde yapabilme yeteneğini ifade ederken, determinizm bu özgürlüğün sınırlı olduğunu savunur. Bu noktada, determinizm ne demek? Determinizm ve özgürlük arasındaki çelişki ve uyum konusu felsefi tartışmalara konu olmuştur. Bazı filozoflar, determinizmin insanların özgür iradesine zarar verdiğini düşünerek, özgür iradeyi savunmuşlardır. Diğer yandan, determinizm taraftarları, her olayın neden-sonuç ilişkileriyle belirlendiğini ve bu bağlamda özgür iradenin illüzyon olduğunu iddia etmişlerdir.

Determinizm ve Ahlaki Sorumluluk

Determinizm, ahlaki sorumluluk kavramıyla da yakından ilişkilidir. Eğer her eylem ve olay belirli nedenlerin sonucuysa, insanlar nasıl ahlaki sorumluluk taşıyabilirler? Bu soru, determinizm ve ahlaki sorumluluk arasındaki zorlu bir dengeyi ortaya koymaktadır.

Deterministler, ahlaki sorumluluğun belirli nedenlerin sonucu olarak ortaya çıkan davranışlara dayandığını savunurlar. Onlara göre, insanlar neyi doğru neyi yanlış olarak değerlendirdiklerinde, bu değerlendirmeleri yine belirli nedenlerin sonucu olarak yaparlar. Bu bağlamda, insanlar ahlaki sorumluluklarından kurtulamazlar, ancak bu sorumluluklar da önceden belirlenmiş bir düzene tabidir.

Ahlaki sorumluluğun sınırları ve etiği konusunda determinizm eleştirilere maruz kalır. Bazı filozoflar, insanların özgür iradeye sahip olduğunu ve ahlaki eylemlerinde bilinçli bir şekilde seçim yaptıklarını ileri sürerler. Bu görüşe göre, determinizm ahlaki sorumluluğu zayıflatır ve etik değerlendirmeleri sorgulanır hale getirir.

Determinizm, her şeyin önceden belirlendiği bir evrende irade olup olmadığına dair derin felsefi tartışmalara yol açan bir kavramdır. Determinizm ne demek sorusunun cevabı, her olayın belirli nedenlerin sonucu olduğunu ve bu nedenle geleceğin önceden belirlendiğini savunulmasıdır. Özgür irade ve ahlaki sorumluluk gibi kavramlarla çelişse de, determinizm düşüncesi hâlâ felsefe ve bilim dünyasında tartışılmaya devam etmektedir.

Bu Yazıya Tepkiniz Nedir?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  _ok_oldum
  Şok Oldum
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  k_zg_n_m
  Kızgınım
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim

Merhaba, Malatya/yeşilyurt doğumluyum. Tekstil Teknoloji Teknisyenliği alanında önlisans yaptım ve şuan özel bir sektörde mesleğimi icra etmekteyim.

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.