Bir Ülkeyi Egemen Yapan Nedir?
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

Bir Ülkeyi Egemen Yapan Nedir?

0

Bir ülkenin egemen olması neye bağlıdır

Bir Ülkeyi Egemen Yapan Nedir ?” Bir ülkeyi egemen kılan tek bir kriter yoktur, ancak modern dünyadaki egemenlik genellikle bir hükümetin bölge üzerinde yasaları uygulama kabiliyetine işaret eder. Egemenlik kavramı çağlar boyunca tartışıldı ve o zamandan beri kabul gören bir tanım ortaya çıkmadı. Yasal ve fiili egemenlik arasında bir fark vardır, ancak yasaları etkin bir şekilde uygulayabilen hükümetler tipik olarak egemen olduklarını iddia ederler ve yabancı ülkeler tarafından egemen olarak kabul edilirler.

Egemenlik kavramı genellikle 15. yüzyıl İngiliz filozofu Thomas Hobbes ile ilişkilendirilir. 1651 tarihli Leviathan adlı kitabında Hobbes, insanları doğa durumundan çıkarmak için bir tür ayrıcalıklı, mutlak monarşiyi savunur. Bir nüfusu yönetecek egemen bir otorite olmadan, insanların yaşamları “çirkin, vahşi ve kısa olacaktır.” Leviathan , yıllar boyunca pek çok tartışmayla karşılaştı, ancak sosyal sözleşme teorisinin kurucu çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor .

Aydınlanma Çağı boyunca, kalıtımdan çok akıl, egemen otoritenin meşru temeli olarak savunuldu. Önceki yüzyıllar genellikle dini kurumların veya yönetici aristokrasilerin egemenliği ile karakterize edildi ve bu Aydınlanma düşünürleri tarafından reddedildi. 1700’lerin sonundaki Fransız ve Amerikan devrimlerinin her ikisi de yurttaşların kendi egemenliklerini kurmaya çalıştı.

Yasal ve gerçek olmak üzere iki farklı egemenlik duygusu vardır. Yasal egemenlik, bir yönetim organının konularını yönetme konusundaki teorik iddiasını ifade eder. Bu kurallar tipik olarak bir dizi yasa ile kodlanmıştır. Öte yandan fiili egemenlik, bir yönetim organının tebaalarını fiilen kontrol edebilme derecesidir. İnsanlar genellikle egemen olduğunu iddia eden bir otoriteyi takip etmezlerse, çok az gerçek egemenlik vardır.

Yasal egemenliğe karşı gerçek egemenlik, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Cumhuriyeti örneğinde gösterilebilir. 1990 civarında, her iki yönetim organı Çin anakarası ve Tayvan adası üzerinde yasal egemenlik iddia etti. Uygulamada, ÇHC yalnızca Çin anakarası üzerinde gerçek bir kontrol uyguladı ve Çin Cumhuriyeti yalnızca Tayvan’ı kontrol etti. Bu iki yönetim organı aynı yasal egemenliğe sahipti, ancak gerçek egemenlikleri farklıydı.

Bu egemenlik meselesi uluslararası ilişkilerde de önemlidir . Diğer uluslarla diplomatik ilişkiler kurmak isteyen hükümetler, öncelikle hangi yönetim organının egemen olarak tanınacağına karar vermelidir. Çoğu durumda, yalnızca tek bir bariz seçenek olabilir. Ancak ÇHC ve Çin Cumhuriyeti söz konusu olduğunda, bu kolay bir karar olmayabilir. Bir yönetim organının egemenliğini tanımak veya tanımayı reddetmek, uluslararası anlaşmazlıkların ortak bir nedenidir.

Bu Yazıya Tepkiniz Nedir?
İlginizi Çekebilir

Yorum Yap